A Picture is Worth a Thousand Words

Orientalism at its best!
egyptRevolution 2.0 once again!

Egypt
Memories from Beirut…

Vladimir Putin cries after claiming victory in Russian presidential elections.
“I promised that we would win and we have won!” Putin shouted to the flag-waving crowd in Kremlin.
This guy has some guts to burst in tears and at the same time lead one of the most powerful countries of the globe! What do you think? What did the tears mean?The fate of  several Armenian Churches in Turkey (Historical Armenia). This is the politics of the Turkish government! Destroying thousands of years old churches to erase the proofs that these lands rightfully belong to Armenians.

 

 

 

Translating “Ես սիրում եմ հայերին” (I love Armenians) into English will result with “I love Turkey”. When will Google be professional and objective?

 

Azerbeijani president Ilham Aliyev is asked to CHANGE his place during the World Economic Forum…

JEITA  for Seven Wonders of the World !!

«Մեր նպատակը տկարութիւն չի ճանչնար…»

« Մուսա լեռ… լեռ մը որուն խորհրդանիշն է Հերոսութիւն…»

 

«Զարթի’ր ազգ իմ…»

No, no, no

«Չէ… խոզակրիփէ չէ վարակուած… իր բնական դէմքն է»

«Դեկտեմբերեան երկրաշարժը…»

«Թող չտանք որ Արարատը հալի….»

October 24 international day of climate actioon

«Մենք ենք մեր քաղաքական բախտին ճարտարապետը…»

Serj, Edward and Hillary

Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգւոյս…

Հայկական եկեղեցի մը Ղարաբաղի մէջ

«Մեր Շուշին»  Telethon 2009-ի logo-ն:

 

"Our Shushi" Telethon 2009 logo

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: